Podstawy prawne

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, dotyczącymi nowej podstawy programowej w szkole podstawowej z języka obcego i języka mniejszości narodowej:
http://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/JĘZYK OBCY, JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ/

Dodatkowe informacje