Aktualności

Szkolenia – wrzesień 2018

Zapraszamy na powakacyjne szkolenia w ramach Programu Niwki 2018. Zaczynamy tradycyjnie w pierwszą sobotę września, żeby z nowymi pomysłami rozpocząć nowy rok szkolny.

Cykl I Nauczanie języka mniejszości narodowej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

16.09.2018 OS Niwki

Wokół jednej pory roku na języku niemieckim w przedszkolu: jesień

Cykl II Seminaria i warsztaty przedmiotowo-metodyczne w zakresie nauczania języka niemieckiego.

01.09.2018 OS Niwki

Poza ławką szkolną – energetycznie i energicznie na niemieckim.

08.09.2018 OS Niwki

Nie tylko w klasie i przy tablicy!!! Atrakcyjne pomysły na imprezy szkolne, wycieczki i inne aktywności w języku niemieckim.

15.09.2018 OS Niwki

Lekcja do góry nogami na niemieckim – jak ją stworzyć w programie PowToon oraz Nearpod?

22-23.09.2018 OS Niwki

Multimedialnie na niemieckim – aplikacje i programy niezbędne do prowadzenia atrakcyjnych lekcji: LearnnigApps, Plikers, Quizziz, Rebusy, wyrazowe Sudoku, kody QR (obrazkowe i głosowe).

29.09.2018 RCRE Opole

Praca z tekstami literackimi (wiersze/lektury), czyli trening umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Cykl IV Seminaria i warsztaty przedmiotowo-metodyczne w zakresie edukacji regionalnej i wielokulturowej

2. Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego:

Artystyczne (literatura/teatr/film) podróże po Śląsku 29-30.09.2018 (PBW, Teatr, OS Niwki)

Dodatkowe informacje