Germanista też sobie TIK-a Padlet

Multimediale Deutschlehrer to, miejmy nadzieję, cykl szkoleń w ramach PROGRAMU NIWKI, dzięki którym nauczyciele i nauczycielki języka niemieckiego, jako języka obcego oraz języka mniejszości narodowej wszystkich typów edukacyjnych, będą mogli podnieść swoje kompetencje w obszarze posługiwania się technologią informacyjno – komunikacyjną.

Czytaj więcej: Germanista też sobie TIK-a Padlet 

Dodatkowe informacje