OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2020

I  OBSZAR

Oferta DOSKONALENIA dla nauczycieli placówek oświatowych
NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH

 

Cykl I Nauczanie języka mniejszości narodowej

1."W to mi graj" czyli rozwijanie integracji sensorycznej na lekcjach języka niemieckiego w klasach młodszych (27.08.2020 zrealizowane).
2. Wokół jednego tematu na języku niemieckim w przedszkolu: "Kim chcę zostać? - zawody" (26.09.2020 zrealizowane)
3. Warsztat plastyczny metodą projektu edukacyjnego – Hundertwasser/Paul Klee. (tematyka realizowana w ramach Sieci nauczycieli języka mniejszości narodowej)
4. Interaktywna lekcja - jak przy pomocy aplikacji nauczać języka niemieckiego w szkole podstawowej? (24.08.2020 zrealizowane)
5. Historia i kultura:

a) Nowe pomysły i materiały dodatkowe na lekcje w szkole podstawowej; (10-17.11.2020 zrealizowane)
b) Zabawmy się w podchody (10-28.10.2020 zrealizowane)
c) Praca z filmem na lekcjach języka mniejszości niemieckiej i HIKu na wszystkich etapach nauczania (29.02.2020 zrealizowane)

6. Uczniowie rozumieją i tworzą poezję. (tematyka realizowana w ramach Sieci nauczycieli języka mniejszości narodowej)


7. Spotkania z niemiecką książką:

a) Helme Heine - Das schönste Ei der Welt (odwołane)

b) Lektury E. Carle w pigułce (online 18-22.05.2020 zrealizowane)

c) Małe My czyli Das kleine Wir – opowieść nie tylko na lekcje języka niemieckiego (online 21.11.2020

d) Der Regenbogenfisch (online 24.11.2020

Cykl II   Metodyka nauczania języka niemieckiego

1.    Wiosennie na języku niemieckim (warsztat plastyczno-literacki) (odwołane)
2.    Lekcja do góry nogami na niemieckim (kontynuacja) (20.08.2020 zrealizowane).

Postaw niemiecki na głowie, czyli lekcja do góry nogami cz. 1 (17-25.08.2020 zrealizowane), (7-20.10.2020 zrealizowane)

Postaw niemiecki na głowie, czyli lekcja do góry nogami cz. 2 (online 1-25.09.2020 zrealizowane), (12.10-08.11.2020 zrealizowane)

3.    Kodowanie offline na lekcjach języka niemieckiego. (tematyka realizowana w ramach Sieci nauczycieli języka mniejszości narodowej)
4.    Zaczytani są wśród nas – po niemiecku też! Leichte Lektüren noch leichter gemacht! (online 18-25.11.2020)
5.    Posłuchajmy razem – podcasty na lekcji języka niemieckiego (online na platformie Zoom 27.11.2020
6.    Multimedialnie na niemieckim – aplikacje i programy niezbędne do prowadzenia atrakcyjnych lekcji.

a) Kolorowo i z Klasą czyli aplikacja CANVA na Twojej tablicy (19.08.2020 i 21.08-1.09.2020 zrealizowane)

b) QR-kody na lekcji języka niemieckiego (07-14.05.2020 zrealizowane)

c) Rozruszaj smartfon uczniów do celów edukacyjnych (25.05-03.06.2020 zrealizowane)

d) Escape Room w formie cyfrowej  (3-12.06.2020 zrealizowane) (online 10-26.11.2020)

e) Nearpod – edukacyjne kombo (9.11.2020 zrealizowane)

7.    Poprzez zabawy ruchowe do języka niemieckiego. (tematyka realizowana w ramach Sieci nauczycieli języka mniejszości narodowej).
8.    Gramatyka wcale nie musi być nudna!  - jak prowadzić ciekawe lekcje gramatyki z uczniami w różnym  wieku. (tematyka realizowana w ramach Sieci nauczycieli języka mniejszości narodowej).
9.    A może byśmy poszli do kina…, czyli filmy krótkometrażowe na lekcji języka niemieckiego (29.10.2020 zrealizowane), (19.11.2020 WOM Rybnik odwołane)
10.  Niemiecki nie tylko z  podręcznikiem – warsztaty tematyczne:

a) Od A do Z… Każde urozmaicenie pozwala na lepsze utrwalenie!  Od pierwszaka do średniaka! (02-09.11.2020 zrealizowane)

b) Niestandardowa i nieszablonowa lekcja języka niemieckiego (online 23 i 28.11.2020)

 

Cykl III  Rozwój osobisty nauczyciela języka niemieckiego

 

1. Emocje są ważne: rozwój emocjonalno-społeczny nauczyciela języka niemieckiego (29.08.2020 zrealizowane), (31.08.2020 zrealizowane).

Webinar „Wychowawca w nauczaniu zdalnym - jak się odnaleźć i jakie narzędzia wykorzystać?” (5.05.2020 zrealizowane)

„Wychowawca w nauczaniu zdalnym - jak się odnaleźć i jakie narzędzia wykorzystać?” - szkolenie online na platformie Moodle Programu Niwki (zrealizowane)

2. Wolność emocjonalna i spokój myśli nauczyciela germanisty... Jak nie dać się zwariować i nie stracić zapału do pracy (03.10.2020  zrealizowane).

3. Design thinking czyli myślenie projektowe. Rozwijanie kompetencji XXI w. wśród uczniów i nauczycieli (17.10.2020 online zrealizowane)

 

Cykl IV  Edukacja regionalna i wielokulturowa

 

1. Lekcja wielokulturowości.
2. Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego - Dydaktyczne podróże po Śląsku (online 5-26.11.2020)
3. Warsztat nowoczesnego regionalisty. Kreatywne i aktywizujące pomysły na zajęcia o historii regionu. (online 4.06-3.07.2020 zrealizowane)
4. „Europa – nasza historia” - polsko-niemiecki podręcznik do historii.

 

Cykl V   Zbliżenia polsko-niemieckie, współpraca polsko-niemiecka

 

Polsko-niemiecki projekt edukacyjny: Europejskie szkoły demokracji i partycypacji (realizacja w 2021 r.)

 

II OBSZAR

ORGANIZACJA NAUCZANIA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

 

1. Jak zorganizować nauczanie języka mniejszości narodowej zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi? (11.09.2020 zrealizowane)
2. Sieć nauczycieli języka mniejszości narodowej (online 20.11.2020)

Dodatkowe informacje