PROGRAM NIWKI

You are not logged in. (Login)
 
 
 
 
RCRE
 
Skip Courses
 
 
 
 • OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2020

  W ofercie na rok 2020 przyjęto formułę trzech obszarów tematycznych:
  I. Oferta doskonalenia dla nauczycieli placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych.
  II. Organizacja nauczania języka mniejszości narodowej.
  III. Zespół ds. opracowania materiałów dydaktycznych.

  Oferta edukacyjna Programu Niwki 2020 to trzy obszary tematyczne adresowane do:
  • nauczycieli języka niemieckiego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach z dodatkową nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości, w szkołach dwujęzycznych, jak i nauczycieli uczących języka niemieckiego jako obcego;
  • nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w aspekcie dwujęzyczności;
  • nauczycieli różnych przedmiotów wszystkich typów szkół w aspekcie regionalizmu i wielokulturowości;
  • przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych i innych organów prowadzących oraz dyrektorów placówek oświatowych.

  Oferta powstała na bazie diagnozy potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości i nauczycieli uczących języka niemieckiego jako obcego, oraz nauczycieli różnych przedmiotów wszystkich typów szkół realizujących zajęcia z regionalizmu i wielokulturowości. Analiza potrzeb w tym zakresie została przeprowadzona w roku szkolnym 2018/2019 w oparciu o ankiety ewaluacyjne. Oferta oparta jest również na aktualnie obowiązujących przepisach prawa oświatowego oraz na zaleceniach Rady Europy z roku 2018 w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kompetencji:
  - w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
  - w zakresie wielojęzyczności;
  - cyfrowych;
  - osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się;
  - obywatelskich;
  - świadomości i ekspresji kulturalnej.

  Program jest finansowany ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego.

  Udział we wszystkich formach doskonalenia jest bezpłatny dla uczestników z obu województw. Formy doskonalenia będą realizowane na terenie woj. opolskiego i śląskiego.
 

 
 
 
Projekt Programu Niwki
 
 
https://rcre.opolskie.pl/wp-content/uploads/sites/3/2018/02/Logo_PN.jpg
 
Skip Calendar
 

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 Today Tuesday, 26 January 26 27 28 29 30
31