OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2020

I  OBSZAR

Oferta DOSKONALENIA dla nauczycieli placówek oświatowych
NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH

 

Cykl I Nauczanie języka mniejszości narodowej

 

1."W to mi graj" czyli rozwijanie integracji sensorycznej na lekcjach języka niemieckiego w klasach młodszych.
2. Wokół jednego tematu na języku niemieckim w przedszkolu.
3. Warsztat plastyczny metodą projektu edukacyjnego – Hundertwasser/Paul Klee.
4. Interaktywna lekcja - jak przy pomocy aplikacji nauczać języka niemieckiego w szkole podstawowej?
5. Historia i kultura:

a) Nowe pomysły i materiały dodatkowe na lekcje w szkole podstawowej;
b) Zabawmy się w podchody;
c) Praca z filmem na lekcjach języka mniejszości niemieckiej i HIKu na wszystkich etapach nauczania. (29-02-2020 OS Niwki - Zrealizowane)

6. Uczniowie rozumieją i tworzą poezję.
7. Spotkania z niemiecką książką.

a) Helme Heine - Das schönste Ei der Welt (odwołane)

b) Lektury E. Carle w pigułce (online na platformie Moodle 18-22.05.2020)

 

Cykl II   Metodyka nauczania języka niemieckiego

 

1.    Wiosennie na języku niemieckim (warsztat plastyczno-literacki). (odwołane)
2.    Lekcja do góry nogami na niemieckim (kontynuacja).

Postaw niemiecki na głowie, czyli lekcja do góry nogami (online na platformie Moodle 15-21.05.2020)

3.    Kodowanie offline na lekcjach języka niemieckiego.
4.    Zaczytani są wśród nas – po niemiecku też!
5.    Posłuchajmy razem – podcasty na lekcji języka niemieckiego.
6.    Multimedialnie na niemieckim – aplikacje i programy niezbędne do prowadzenia atrakcyjnych lekcji.

a) Aplikacja Canva bez tajemnic 

b) QR-kody na lekcji języka niemieckiego - Webinar+ szkolenie online na platformie Moodle Programu Niwki (zrealizowane)

c) Rozruszaj smartfon uczniów do celów edukacyjnych (szkolenie online na platformie Moodle Programu Niwki 25.05-03.06.2020)

d) Escape Room w formie cyfrowej  (szkolenie online na platformie Moodle Programu Niwki 1-8.06.2020)

7.    Poprzez zabawy ruchowe do języka niemieckiego.
8.    Gramatyka wcale nie musi być nudna!  - jak prowadzić ciekawe lekcje gramatyki z uczniami w różnym  wieku.
9.    A może byśmy poszli do kina…, czyli filmy krótkometrażowe na lekcji języka niemieckiego. (WOM Rybnik)
10.  Niemiecki nie tylko z  podręcznikiem – warsztaty tematyczne.

 

Cykl III  Rozwój osobisty nauczyciela języka niemieckiego

 

1. Emocje są ważne: rozwój emocjonalno-społeczny nauczyciela języka niemieckiego (kontynuacja).

Webinar „Wychowawca w nauczaniu zdalnym - jak się odnaleźć i jakie narzędzia wykorzystać?” (5.05.2020 – Zrealizowane)

„Wychowawca w nauczaniu zdalnym - jak się odnaleźć i jakie narzędzia wykorzystać?” - szkolenie online na platformie Moodle Programu Niwki (trwa)

2. Wolność emocjonalna i spokój myśli nauczyciela germanisty... Jak nie dać się zwariować i nie stracić zapału do pracy. 
3. Design thinking czyli myślenie projektowe. Rozwijanie kompetencji XXI w. wśród uczniów i nauczycieli.

 

Cykl IV  Edukacja regionalna i wielokulturowa

 

1. Lekcja wielokulturowości.
2. Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego - Dydaktyczne podróże po Śląsku.
3. Warsztat nowoczesnego regionalisty. Kreatywne i aktywizujące pomysły na zajęcia o historii regionu.
4. „Europa – nasza historia” - polsko-niemiecki podręcznik do historii.

 

Cykl V   Zbliżenia polsko-niemieckie, współpraca polsko-niemiecka

 

Polsko-niemiecki projekt edukacyjny: Europejskie szkoły demokracji i partycypacji

 

II OBSZAR

ORGANIZACJA NAUCZANIA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

 

1. Jak zorganizować nauczanie języka mniejszości narodowej zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi?
2. Sieć nauczycieli języka mniejszości narodowej - szkolenie online na platformie Moodle Programu Niwki (zapisy wkrótce)

Dodatkowe informacje