Aktualności

Szkolenia – kwiecień 2018

W kwietniu odbędą się następujące formy szkoleniowe:

„Jak pracować z podręcznikiem do języka mniejszości narodowej NIKO oraz programem nauczania dla I etapu edukacji?”

  • 7.04.2018 w Niwkach – dla nauczycieli, którzy preferują szkolenia w sobotę (8 godzin dydaktycznych – pełna wersja szkolenia)
  • 16.04.2018 w Tarnowskich Górach – szkolenie popołudniowe (4 godziny dydaktyczne – skrócona wersja szkolenia)

„Wiosna w zabawie, zwyczajach i na lekcjach języka niemieckiego” 14.04.2018 RCRE w Opolu – limit miejsc wyczerpany, można zgłosić się mailowo na listę rezerwową

„Pod jednym DACH-em - dydaktyczna wyprawa do krajów niemieckojęzycznych” Warsztaty dwudniowe w Niwkach 21-22.04.2018 z noclegiem w ośrodku szkoleniowym)

Drugie warsztatyz cyklu „Multimedialnie na niemieckim – aplikacje i programy niezbędne do prowadzenia atrakcyjnych lekcji”: Sprawdzanie i ocenianie on-line - szybko, wygodnie i ciekawie z Plickersem i Google - 17.04.2018 RCRE w Opolu

Warsztaty z cyklu: „Popołudnie z niemiecką książką”:

  • Kathryn Cave  i Chris Riddel  „Irgendwie anders” (książka dla dzieci od III klasy szkoły podstawowej) - 25.04.2018 RCREw Opolu
  • Annette Weber „Im Chat war er noch so süss!“ (książka dla młodzieży od VII klasy szkoły podstawowej) - 19.04.2018  PBW Opolu (komplet książek dla całej klasy będzie dostępny do wypożyczenia w otwieranym w PBW Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Goethe Institut w Krakowie – uroczyste otwarcie 19.04.2018  godz. 14.00)

Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdują się w kartach zgłoszenia (zakładka OFERTA PROGRAMU NIWKI)

Dodatkowe informacje