Aktualności

Szkolenia: maj-czerwiec 2018

Cykl I Nauczanie języka mniejszości narodowej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

„Wokół jednej pory roku na języku niemieckim w przedszkolu: lato” (10.05.2018 RCRE Opole)

„Popołudnie z niemiecką książką”:

Cykl II Seminaria i warsztaty przedmiotowo-metodyczne w zakresie nauczania języka niemieckiego:

„Multimedialnie na niemieckim – aplikacje i programy niezbędne do prowadzenia atrakcyjnych lekcji”:

  • QR- cody bez tajemnic- jak stworzyć je samemu i kreatywnie wykorzystać na lekcji (15.05.2018 RCRE Opole)
  • Sprawdzanie i ocenianie on-line - szybko, wygodnie i ciekawie z Plickersem (ciąg dalszy) i aplikacją Quizlet (29.05.2018 RCRE Opole)

Cykl III Rozwój osobisty nauczyciela języka niemieckiego

  1. Nauczyciel - wychowawca. Emocje są ważne. (26-27.05.2018 OS Niwki)
  2. Nauczyciel - tutor. Relacje są ważne. (09.06.2018 OS Niwki)
  3. Nauczyciel - mediator. Reagowanie jest ważne. (10.06.2018 OS Niwki)

Cykl IV Seminaria i warsztaty przedmiotowo-metodyczne w zakresie edukacji regionalnej i wielokulturowej

Konferencja: Nowy podręcznik do historii: „Europa – nasza historia” (28.05.2018 RCRE Opole).

 

Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdują się w kartach zgłoszenia (zakładka OFERTA PROGRAMU NIWKI)

Dodatkowe informacje