Dzień: 2022-05-20

Janosch „Post für den Tiger” – Scenariusz zajęć

Autor: Ewa Katzler – Informacje ogólne o przeprowadzonych zajęciach: Lekcje zostały przeprowadzone w klasie 5. Włączyłam w to też lekcje historii i kultury. Najpierw zadałam uczniom zadanie domowe – napisanie krótkiej notatki biograficznej o Janoschu (w języku polskim). Chodziło mi o to, aby każdy już wcześniej zapoznał się życiem i twórczością Janoscha, a z drugiej […]