Miesiąc: kwiecień 2023

Program Niwki 2023 – oferta

OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2023 I  OBSZAR Oferta doskonalenia dla nauczycieli placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych Cykl I Nauczanie języka mniejszości narodowej Niemiecki dla najmłodszych Historia i kultura kreatywnie Aktywnie na niemieckim: czytamy, gramy i … Wokół jednego tematu na języku niemieckim Cykl II Metodyka nauczania języka niemieckiego Kompetencje językowe bez tajemnic […]

Program Niwki 2023

31 marca 2023 podczas posiedzenia rady programowej „Programu Niwki” zatwierdzona została do realizacji oferta doskonalenia nauczycieli na rok 2023. Oferta Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji skierowana jest, jak każdego roku, do nauczycieli języka niemieckiego oraz wszystkich nauczycieli przedmiotowych, którym bliska jest tematyka regionalizmu i wielokulturowości. W ramach Programu Niwki 2023 szkolenia będą realizowane w dwóch […]