Program Niwki 2023 – oferta

OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2023

I  OBSZAR

Oferta doskonalenia dla nauczycieli placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych

Cykl I

Nauczanie języka mniejszości narodowej

 1. Niemiecki dla najmłodszych
 2. Historia i kultura kreatywnie
 3. Aktywnie na niemieckim: czytamy, gramy i …
 4. Wokół jednego tematu na języku niemieckim

Cykl II

Metodyka nauczania języka niemieckiego

 1. Kompetencje językowe bez tajemnic
 2. Letnia Akademia Niwkowa (we współpracy z GI w Krakowie)
 3. Niemiecki nie tylko z podręcznikiem
 4. TIK-owy niemiecki

Cykl III

Rozwój osobisty nauczyciela języka niemieckiego

 1. O emocjach, dobrostanie i relacjach w pracy nauczyciela
 2. Twórczo i terapeutycznie
 3. Praca z uczniem z trudnościami w nauce

Cykl IV

Edukacja regionalna i wielokulturowa

 1. Edukacja regionalna z wykorzystaniem elementów metody debaty oksfordzkiej
 2. Podróże dydaktyczne po Śląsku (w tym warsztaty w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce)
 3. Myślenie krytyczne w edukacji regionalnej

Cykl V

Współpraca polsko-niemiecka

Polsko-niemiecki projekt edukacyjny:

 1. Europejskie szkoły demokracji i partycypacji;
 2. Partnerstwa szkół

II OBSZAR

Organizacja nauczania języka niemieckiego (jako języka mniejszości narodowej i języka obcego)

 1. Język mniejszości narodowej zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi
 2. Konferencje: Inauguracja Programu Niwki 2023, 30-lecie Programu Niwki
 3. Sieć współpracy nauczycieli języka mniejszości narodowej (w tym promocja języka niemieckiego, jakość edukacji językowej, ocenianie, materiały dydaktyczne)