Program Niwki 2023

31 marca 2023 podczas posiedzenia rady programowej „Programu Niwki” zatwierdzona została do realizacji oferta doskonalenia nauczycieli na rok 2023.

Oferta Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji skierowana jest, jak każdego roku, do nauczycieli języka niemieckiego oraz wszystkich nauczycieli przedmiotowych, którym bliska jest tematyka regionalizmu i wielokulturowości.

W ramach Programu Niwki 2023 szkolenia będą realizowane w dwóch obszarach:

  1. Oferta doskonalenia dla nauczycieli placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych
  2. Organizacja nauczania języka niemieckiego

Zapraszamy do udziału w różnorodnych formach: konferencje, warsztaty, seminaria, spotkania sieci i konsultacje zbiorowe. Wszystkie spotkania (zarówno w formie stacjonarnej, jak i online) dla uczestników z woj. opolskiego i śląskiego są bezpłatne.

Rekrutacja do udziału w szkoleniach będzie się odbywać na bieżąco, a szczegóły dot. poszczególnych form szkoleniowych w tym karty zgłoszenia będą zamieszczane na stronie rcre.opolskie.pl  w zakładce NAJBLIŻSZE SZKOLENIA – ZAPISY

Więcej o posiedzeniu rady programowej w artykule na stronie Samorządu Województwa Opolskiego:

https://www.opolskie.pl/2023/03/program-niwki-juz-31-rok/