Oferta Program Niwki 2022

I  OBSZAR
Oferta DOSKONALENIA dla nauczycieli placówek oświatowych
NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH

Cykl I      Nauczanie języka mniejszości narodowej

 1. Historia i kultura bez nudy
 2. NIKO-we inspiracje
 3. Niemiecki dla najmłodszych
 4. Wokół jednego tematu na języku niemieckim
 5. ZaCZYTAna Klasa

Cykl II    Metodyka nauczania języka niemieckiego

 1. Kompetencje językowe bez tajemnic
 2. Metody pracy w edukacji zdalnej (i nie tylko)
 3. Niemiecki nie tylko z podręcznikiem
 4. TIK-owy niemiecki
 5. Warsztaty literackie/plastyczne

Cykl III   Rozwój osobisty nauczyciela języka niemieckiego

 1. Dbam o dobrostan (mój i moich uczniów)
 2. O emocjach, relacjach, uważności i …. Ważności
 3. Twórczo i terapeutycznie
 4. Zmień myślenie na… myślenie projektowe

Cykl IV   Edukacja regionalna i wielokulturowa

 1. Debata regionalna… czyli jak uczyć się o regionie z wykorzystaniem metody debaty oksfordzkiej
 2. Dzień Języka Ojczystego
 3. Myślenie krytyczne w edukacji regionalnej
 4. Podróże dydaktyczne po Śląsku

Cykl V    Współpraca polsko-niemiecka

 1. Polsko-niemiecki projekt edukacyjny: Europejskie szkoły demokracji i partycypacji.

II OBSZAR
ORGANIZACJA NAUCZANIA JĘZYKA niemieckiego
(Jako języka MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ i języka obcego)

 1. Język mniejszości narodowej zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi
 2. Konferencje: Inauguracja Programu Niwki 2022/30 lat minęło
 3. Sieć nauczycieli języka mniejszości narodowej
 4. Forum nauczyciela języka niemieckiego (promocja języka niemieckiego, jakość edukacji językowej, ocenianie, praca z uczniem mającym trudności w nauce, materiały dydaktyczne do wykorzystania na języku mniejszości i HiK)

III OBSZAR
Zespół ds. OPRACOWANIA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

Kontynuacja pracy zespołu nad tworzeniem i inwentaryzacją materiałów dydaktycznych (do języka mniejszości narodowej, edukacji regionalnej oraz dwujęzyczności w zakresie j. niemieckiego)