Program Niwki 2024 – oferta

I OBSZAR
OFERTA DOSKONALENIA DLA NAUCZYCIELI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH

Cykl I Nauczanie języka mniejszości narodowej
Bloki tematyczne:
1. Z książką za pan brat już od najmłodszych lat
2. Świadomość kulturowa i tożsamość: historia i kultura w pigułce
3. Aktywne metody na lekcji języka mniejszości: poznaję język poprzez gry, piosenki, prace manualne i nie tylko
4. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
Cykl II Metodyka nauczania języka niemieckiego
Bloki tematyczne:
1. Ekspresowo po metodach – zaplanuj dobrze swoją lekcję
2. Onlinowy narzędziownik nauczyciela języka niemieckiego
3. Wokół jednego tematu na języku niemieckim – pracujemy projektowo
4. Kompetencje językowe bez tajemnic
Cykl III Rozwój osobisty nauczyciela języka niemieckiego
Bloki tematyczne:
1. Mam tę moc – umiejętności interpersonalne w pracy nauczyciela
2. Dobrostan nauczyciela to dobrostan ucznia
3. Twórczo i terapeutycznie
Cykl IV Edukacja regionalna i wielokulturowa
Bloki tematyczne:
1. Nowoczesna edukacja regionalna poza budynkiem szkoły
2. Znam swoje korzenie – odkrywanie i pielęgnowanie dziedzictwa
3. Myślenie krytyczne w edukacji regionalnej
Cykl V Współpraca polsko-niemiecka
Wyzwanie: „Od Ciebie do nas” – transgraniczny projekt szkoleniowy dla nauczycieli w zakresie edukacji na rzecz kultury demokratycznej. Cykl szkoleń składa się z 3 wspólnych wydarzeń rozłożonych na 18 miesięcy. Pomiędzy spotkaniami stacjonarnymi zaplanowano spotkania online dla grupy z Polski.

II OBSZAR
ORGANIZACJA NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
(JAKO JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ I JĘZYKA OBCEGO)

1. Inauguracja Programu Niwki 2024
2. Język mniejszości narodowej zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi
3. Sieć współpracy nauczycieli języka mniejszości narodowej (programowanie pracy dydaktycznej, wymiana doświadczeń, opracowanie materiałów dydaktycznych)
4. Forum germanisty (promocja języka niemieckiego, jakość edukacji językowej, ocenianie, praca z uczniem z trudnościami w nauce)