OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2021

I  OBSZAR

Oferta DOSKONALENIA dla nauczycieli placówek oświatowych
NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH

 

Cykl I     Nauczanie języka mniejszości narodowej

 1. Historia i kultura bez nudy
 2. NIKO-we inspiracje                                                       
 3. Twórczo i terapeutycznie (na naszych lekcjach)                  
 4. Wokół jednego tematu na języku niemieckim
 5. ZaCZYTAna Klasa

 Cykl II   Metodyka nauczania języka niemieckiego

 1. Kompetencje językowe bez tajemnic                                            
 2. Metody pracy w edukacji zdalnej (i nie tylko)                                                        
 3. Niemiecki nie tylko z  podręcznikiem – warsztaty tematyczne                                  
 4. TIK-owy niemiecki                                                                    
 5. Warsztaty plastyczno-literackie                                       

Cykl III   Rozwój osobisty nauczyciela języka niemieckiego

 1. Dbam o dobrostan (mój i moich uczniów)
 2. Emocje są ważne
 3. Wolność emocjonalna i spokój myśli nauczyciela germanisty
 4. Wychowawca w nauczaniu zdalnym
 5. Zmień myślenie na… myślenie projektowe

 Cykl IV   Edukacja regionalna i wielokulturowa

 1. Debata regionalna… czyli metoda debaty oksfordzkiej w edukacji regionalnej
 2. Dzień Języka Ojczystego
 3. Myślenie krytyczne w edukacji regionalnej
 4. Podróże dydaktyczne po Śląsku   
 5. Śladami sztuki regionu/ Filmowy Śląsk

 Cykl V    Współpraca polsko-niemiecka 

 1. Polsko-niemiecki projekt edukacyjny: Europejskie szkoły demokracji i partycypacji.

II OBSZAR

ORGANIZACJA NAUCZANIA JĘZYKA niemieckiego
(Jako języka MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ i języka obcego)
 

 1. Jak zorganizować nauczanie języka mniejszości narodowej zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi?
 2. Sieć nauczycieli języka mniejszości narodowej
 3. Forum wymiany doświadczeń w zakresie nauczania języka niemieckiego (jakość edukacji językowej, ocenianie, praca z uczniem mającym trudności w nauce, materiały dydaktyczne do wykorzystania na języku mniejszości i HiK, promocja języka niemieckiego)