OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2022

W ofercie na rok 2022 przyjęto formułę trzech obszarów tematycznych: Oferta doskonalenia dla nauczycieli placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych. Organizacja nauczania języka niemieckiego (jako języka mniejszości narodowej i języka obcego). Zespół ds. opracowania materiałów dydaktycznych. Oferta edukacyjna Programu Niwki 2022 to trzy obszary tematyczne adresowane do: nauczycieli języka niemieckiego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach […]

Program Niwki 2021 w liczbach

Dwudziesta dziewiąta edycja Programu Niwki/ dziesiąta realizowana przez RCRE/ dziewiąta również dla woj. śląskiego; 60 różnych form szkoleniowych (warsztaty, konferencje, spotkania sieci, seminaria): 19 stacjonarnych i 41 online; 584 godziny szkoleniowe; Od szkoleń 1-dniowych do trwających 3 tygodnie; 1926 uczestników (w tym 24 z Niemiec); 26 osób zaangażowanych merytorycznie w realizację projektu

OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2021

I  OBSZAR Oferta DOSKONALENIA dla nauczycieli placówek oświatowych NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH   Cykl I     Nauczanie języka mniejszości narodowej Historia i kultura bez nudy NIKO-we inspiracje                                                        Twórczo i terapeutycznie (na naszych lekcjach)                   Wokół jednego tematu na języku niemieckim ZaCZYTAna Klasa  Cykl II   Metodyka nauczania języka niemieckiego Kompetencje językowe bez tajemnic                                             Metody pracy […]